DE ZEVENSTER EN WEL THUIS


Stichting de Zevenster fuseert met WelThuis

Stichting De Zevenster uit Zevenhuizen en WelThuis, onderdeel van Fundis, maken vandaag het voornemen bekend om uiterlijk per april 2021 bestuurlijk te fuseren. Camiel Hoek, interim bestuurder van Stichting De Zevenster, Miranda Schouten, directeur WelThuis en Jeroen van den Oever, directievoorzitter Fundis, ondertekenden hiervoor een intentieverklaring.

Beide organisaties bieden verpleeghuiszorg aan in een aan elkaar grenzend geografisch gebied. Door een bundeling van kennis en ervaring op het gebied van intramurale zorg wordt meerwaarde gecreëerd voor de cliënten. Samen bieden Stichting De Zevenster en WelThuis een nog betere spreiding aan in de regio, waar alle ketenpartners in Zevenhuizen en omstreken gebruik van kunnen maken.

Camiel Hoek: “De Zevenster is een zelfstandig verpleeghuis met 85 bewoners met een indicatie ZZP4 of hoger en de stichting bestaat bijna 50 jaar. Wij zijn trots op de zorgverlening van de Zevenster, maar we ervaren de afgelopen jaren ook dat het steeds moeilijker wordt om als kleine partij te werken binnen alle kaders die gelden voor verpleeghuiszorg. Ook hebben we al jaren een wens en noodzaak tot nieuwbouw wat als kleine partij moeilijker te realiseren valt. De fusie met WelThuis geeft kansen om nieuwe woon/zorgconcepten te realiseren en verder vorm te gaan geven aan de plannen voor nieuwbouw in 2023/ 2024.

Miranda Schouten: “De Zevenster is een intramurale locatie in een omgeving waar Vierstroom Zorg Thuis, ook een onderdeel van Fundis, in de wijkverpleging aanwezig is. De fusie is daardoor voor de inwoners van de regio Zevenhuizen een mooie stap omdat daarmee de zorgverlening zo wordt verstrekt. Daarbij komt dat de kernwaarden van beide organisaties goed aansluiten bij: kleinschalige zorgverlening, goede verankering in de lokale gemeenschap, korte lijnen tussen management en zorgverleners en goede lokale medezeggenschap van cliënten.”

De bestuurlijke fusie zal ter advisering aan beide Ondernemingsraden en Cliëntenraden worden voorgelegd. Samen met de medezeggenschap zal verder worden gekeken naar de meest passende wijze van integratie binnen de wijze van werken van De Stichting De Zevenster en WelThuis. Daarnaast zal eind maart 2021 de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) nog een oordeel uitspreken. In het eerste kwartaal 2021 verwachten partijen een definitief besluit te nemen. Per april 2021 is de bestuurlijke fusie dan een feit.

Afscheid Wim Ansen

Per 1 december neemt Wim Ansen afscheid van de Zevenster. Ansen neemt na ruim 16,5 jaar afscheid als voorzitter van de raad van Bestuur. “Heb veel mooie herinneringen aan deze tijd waarin ik deze mooie organisatie heb mogen besturen en kijk daar dan ook met trots op terug. Een periode waarin ik zonder belemmering alles gegeven heb wat de organisatie nodig had en vaak meer dan dat. Een periode van vallen en weer opstaan, leren van de fouten en het de volgende keer beter doen. Met trots, respect en grote waardering kijk ik terug op de hoge inzet en betrokkenheid van alle medewerkers met wie ik samen heb mogen werken. Ik wil hen daar dan ook voor bedanken” laat hij weten op zijn LinkedIn pagina.